Цени

 

   Акаунтинг Сървисис 2012  ЕООД  Ви предлага абонаментно счетоводно обслужване и еднократни услуги. Ценообразуването се извършва индивидуално за всеки клиент, след изясняване спецификата на дейността на фирмата,  документооборот и броя служители. Предложените цени включват до 5 души персонал. При над 5 броя осигурени лица се начислява допълнителна такса.

Ако фирмата е регистрирана като ИНТРАСТАТ-оператор или извършва ВОП, ВОД към месечното възнаграждение се добавя допълнителна такса, съобразно броя на придобивания/изпращания и ВОП, ВОД  месечно

Цените за фирми с туристически услуги, строителни фирми , заложни къщи,  сдружения с нестопанска цел, финансови дружества, транспортни фирми  подлежат на допълнително уточняване и договаряне.

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, годишното счетоводно приключване, изготвяне на годишни финансови отчети и  годишна данъчна декларация, влиза в цената на абонаментния план. Ценовата ни политика е  гъвкава и позволява на клиентите ни, които имат малък обем дейност да оптимизират разходите си за счетоводни услуги.  Ако се интересувате от услугите, които предлагаме, моля свържете се с нас и ние ще Ви направим конкретна оферта, като цената ще е максимално съобразена с вашите изисквания и очаквания

На вашето внимание предлагаме ориентировъчни цени:

 

Цени за счетоводни услуги на фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Услуги Търговия Производство
До 20 документи90.00 лв. / месечно 100.00 лв. / месечно 120.00 лева / месечно
от 21 до 60 документи100.00 лв. / месечно 120.00 лв / месечно 140.00 лева / месечно
от 61 до 100 документи 120.00 лв / месечно 140.00 лв / месечно160.00 лева / месечно
над 101 документиЦена по договаряне Цена по договарянеЦена по договоряне
Цени на счетоводни услуги на фирми, регистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Услуги Търговия Производство
До 20 док. 150.00 лв. / месечно 200.00 лв. / месечно 240.00 лв. / месечно
От 21 до 60 док. 200.00 лв. / месечно 240.00 лв. / месечно 280.00 лв. / месечно
От 61 док. до 100 док. месечно 250.00 лв. / месечно 280.00 лв. / месечно 320.00 лв. / месечно
над 100 документа месечноЦена по договаряне Цена по договаряне Цена по договаряне
Изготвяне на нулева справка по ЗДДС 50.00 лв. / месечно
Цена на услуги по администриране на осигурени лица
до 3 човека
30.00 лв.
от 3 до 912.00 лв.лева / на човек
от 10 да 1511.00 лв.лева / на човек
от 16 до 3010.00 лв.лева / на човек
над 30 човекаПо договаряне
Базова цена за годишно счетоводно приключване на фирми и ЕТ / еднократна услуга /
Брой документи годишноцена
Фирми и ЕТ с до 20 документа 80.00 лв.
Фирми и ЕТ с до 50 документа 150.00 лв.
Фирми и ЕТ с до 100 документа 250.00 лв.
Фирми и ЕТ с над 100 документа по договаряне
Физически лица 20.00 лв
В цената е включено годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет за НСИ.
Цената за изготвяне на годишна данъчна декларация за физически лица е за брой приложение - 15 лв / 1 брой.
Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяне на стопанска дейност - 40лв.
Изготвяне на комплект справки " Годишен отчет за дейността " за представяне пред Агенция по вписванията - 80 лв (в цената е включена държавната такса)

 

Share