Какви услуги предлагаме

Счетоводни услуги

Всичко необходимо за нормалното функциониране на счетоводната Ви система, интернет банкиране, представляване пред НАП и държавните администрации, регистрация и обслужване съгласно ЗДДС, годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни декларации

Еднократни счетоводни услуги

Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на данъчното законодателство

ТРЗ услуги

Труд и работни заплати, договори, ведомости, изготвяне на всички необходими документи, по отношение на служителите на Вашето дружество, включително представляване пред НОИ. Цялостно администриране на ТРЗ процеса.

Данъчни услуги

Доверете се на нашите специалисти – предлагаме данъчно планиране и данъчна оптимизация в зависимост от спецификата на Вашия бизнес. Представителство пред данъчна администрация и държавните административни органи

Консултации

Консултации по прилагане на НСФОМСП и МСФО. Изготвяне на годишни, междинни и консолидирани отчети по МСФО и НСФОМСП. Постоянна обратна връзка с Вас относно текущото финансово състояние на компанията Ви

Административни услуги

Регистрация на ЕООД и ООД

Регистрация в комисията за защита на личните данни,

Удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър

Представляване пред Инспекция по труда

 

Share

Вашият коментар